5 för­de­lar med Acti­ve Li­ver

Söndag (Aftonbladet) - - Må Bra -

Ko­lin som bi­be­hål­ler nor­mal le­ver­funk­tion Kro­närt­skoc­ka som stöd­jer ned­bryt­ning­en av fett samt nor­mal gall- och le­ver­funk­tion Parksli­de med in­ne­håll av res­ve­ra­trol En­dast en ta­blett om da­gen Ut­veck­lad och till­ver­kad i Sve­ri­ge

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.