Acti­ve

Söndag (Aftonbladet) - - Må Bra -

Li­ver in­ne­hål­ler bland an­nat ko­lin, kro­närt­skoc­ka och gurk­me­ja. Ko­lin bi­be­hål­ler nor­mal le­ver­funk­tion och kro­närt­skoc­ka stöd­jer ned­bryt­ning­en av fett samt stöt­tar en nor­mal le­ver­funk­tion. Med Acti­ve Li­ver räc­ker det att du tar en ta­blett om da­gen. Acti­ve Li­ver är ut­veck­lad och till­ver­kad i Sve­ri­ge. För trygg­het och kva­li­tet. Acti­ve Li­ver säljs i din häl­so­bu­tik och via www.newnor­dic.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.