Går lä­ke­me­del över i bröst­mjöl­ken?

Söndag (Aftonbladet) - - Må Bra -

Hej! Jag de­lam­mar min son och und­rar om jag kan till ex­em­pel äta värk­tablet­ter? På min pol­len­me­di­cin i vå­ras stod det att den gick över i bröst­mjölk, så den vå­ga­de jag in­te ta. Hur för­sik­tig mås­te man va­ra? Und­ran­de

Hej, al­la smärt­stil­lan­de me­del går över i mo­ders­mjöl­ken, men det finns ing­et som ty­der på att de ska­dar bar­net. Gäl­lan­de pol­le­nal­ler­gi visar er­fa­ren­he­ten att det går bra att an­vän­da an­ti­his­ta­min­tablet­ter som in­ne­hål­ler lo­rata­din, vid am­ning. I bi­pack­sed­lar­na re­kom­men­de­ras in­te an­vänd­ning un­der am­ning på grund av be­grän­sad er­fa­ren­het. Men nu­me­ra har lo­rata­din an­vänts av ett stort an­tal kvin­nor och ing­et ty­der på att lä­ke­med­let skul­le ska­da bar­net. Om du kän­ner dig osä­ker kan du råd­gö­ra med en lä­ka­re el­ler barn­mors­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.