SAL­SA DE AGUACATE

(Avo­ka­do­sal­sa)

Söndag (Aftonbladet) - - Mat -

En krä­mig avo­ka­do­sås med myc­ket smak av to­ma­til­lo, chi­li, vit­lök och ko­ri­an­der.

6–8 por­tio­ner

2–3 färs­ka el­ler kon­ser­ve­ra­de to­ma­til­los 1–2 färs­ka grö­na ser­ranochi­li el­ler grö­na thaichi­li 2 vit­löks­klyf­tor, ska­la­de 1 avo­ka­do 1 tsk hac­kad färsk ko­ri­an­der 1 msk fin­hac­kad gul lök en ny­pa salt

Gör så här:

1. Sätt ug­nen på 200 gra­der. Ta bort det pap­pers­li­ka ska­let på färs­ka to­ma­til­los. Lägg to­ma­til­los, chi­li och vit­lök på en ugns­plåt med bak­plåts­pap­per. Om du an­vän­der kon­ser­ve­ra­de to­ma­til­los till­sätts de senare, när allt ska mix­as. Sätt in plå­ten mitt i ug­nen och låt grön­sa­ker­na ugns­ba­ka i cir­ka 20 mi­nu­ter, tills de blir li­te sved­da i ska­let. Ta ut plå­ten och låt grön­sa­ker­na sval­na nå­got.

2. De­la och kär­na ur avo­ka­don. Gröp ur frukt­köt­tet och mixa det till­sam­mans med to­ma­til­los, chi­li, vit­lök, ko­ri­an­der, lök och salt. Mixa till en slät sal­sa. Om du fö­re­drar en gröv­re sal­sa kan avo­ka­don tär­nas, och to­ma­til­los, chi­li och vit­lök fin­hac­kas och blan­das. Blir sal­san för tjock kan upp till ½ dl vat­ten till­sät­tas. Sma­ka av och sal­ta li­te mer om det be­hövs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.