Ge­or­ge Cloo­ney

Söndag (Aftonbladet) - - Kändisliv -

Hol­ly­wood­stjär­nan Ge­or­ge Cloo­ney, 56, köp­te sin gris Max när han var med i ko­me­di­se­ri­en Ro­se­an­ne 1988 och ef­ter upp­brot­tet från sin då­va­ran­de flick­vän Kel­ly Preston, 55, året där­på be­höll Ge­or­ge dju­ret. Stjär­nan och den 136 ki­lo tunga gri­sen, som var ett vi­et­na­me­siskt häng­bukss­vin, ha­de en tajt re­la­tion un­der näs­tan två de­cen­ni­er och Ge­or­ge be­skrev det skämt­samt som ”det längs­ta för­hål­lan­det i mitt liv”.

— Du får myc­ket be­kla­gan­den från män­ni­skor när du so­ver till­sam­mans med en gris, sa han vid ett till­fäl­le en­ligt The In­de­pen­dent.

Max gjor­de of­ta sin hus­se säll­skap på jobb och en gång fick han föl­ja med på en flyg­tur i John Tra­vol­tas, 64, pri­vatjet. I de­cem­ber 2006 som­na­de Max in i sitt och Ge­or­ges hem i Hol­ly­wood Hills vid en im­po­ne­ran­de ål­der av 19 år.

— Han var äld­re än nå­gon gris ve­te­ri­nä­ren nå­gon­sin ha­de sett. Jag blev verk­li­gen för­vå­nad ef­tersom han var en stor del av mitt liv, sa film­stjär­nan till USA To­day ef­ter sitt äls­ka­de hus­djurs bort­gång.

Ge­or­ge för­kla­ra­de ock­så att han in­te vil­le skaf­fa sig nå­gon ny gris.

— Nej. Jag tror att Max täck­te al­la mi­na gris­be­hov.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.