Ree­se Wit­herspoon

Söndag (Aftonbladet) - - Kändisliv -

Big litt­le li­es- stjär­nan Ree­se

Wit­herspoon, 45, är en rik­tig djuräls­ka­re. Den Oscars­be­lö­na­de skå­de­spe­la­ren som är mat­te till den frans­ka bull­dog­gen Pep­per, labra­do­ren Hank och bull­ter­ri­ern Lou Ann blev så för­tjust när hon träf­fa­de en väns mi­niås­nor att hon skaf­fa­de två eg­na som hon döp­te till Hon­ky och Ton­ky.

— De är så fog­li­ga och sö­ta, be­rät­ta­de Ree­se i El­len De­ge­ne­res show 2010. Stjär­nan av­slö­ja­de i pro­gram­met att hon även äg­de en häst, två gri­sar, tre get­ter och 20 hö­nor.

— Det är bra för bar­nen att lä­ra sig om djur, vän­lig­het och med­käns­la, me­na­de hon.

Året där­på stod det klart att gran­nar­na in­te var li­ka gla­da i de hög­ljud­da ås­nor­na.

— De dri­ver oss till van­sin­ne, sa en ano­nym gran­ne till Us We­ek­ly.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.