Mex­i­kans­ka tacos

(Tacos med tinga-kyck­ling)

Söndag (Aftonbladet) - - Innehåll -

Tinga de pollo är en snabb­la­gad och saf­tig kycklingrätt som kom­mer från del­sta­ten Pue­b­la i öst­ra cen­tra­la Mex­i­ko. Den fyl­li­ga så­sen får en här­lig udd av chi­pot­le­chi­li.

3–4 por­tio­ner 500 g kyck­ling­bröst­fi­lé­er, ut­an skinn 1 stor gul lök, hac­kad 3 to­ma­ter, i klyf­tor 2 vit­löks­klyf­tor, ska­la­de 2 msk chi­pot­le­pas­ta 1 msk milt pap­rika­pul­ver 1 ½ tsk salt

¾ tsk vit­pep­par 2 msk ve­ge­ta­bi­lisk olja

Till ser­ve­ring:

12 var­ma tor­til­las ½ ro­man­sal­lat­hu­vud, strim­lat 1 knip­pa rä­di­sor, tunt ski­va­de

½ röd­lök, tunt ski­vad 1 ½ dl grädd­fil 200 g que­so fres­co el­ler fe­ta­ost, smu­lad

Gör så här:

1. Lägg kyck­ling­fi­lé­er­na i en gry­ta och häll på cir­ka 1 li­ter vat­ten. Låt ko­ka upp, sätt på lock och sänk vär­men.

2. Låt kyck­ling­en sju­da i cir­ka 8–10 mi­nu­ter el­ler tills den är ge­nom­kokt. Skum­ma ytan vid be­hov. Dra av gry­tan från vär­men.

3. Lyft upp kyck­ling­en och lägg den på en tall­rik att sval­na. Häll över kok­vatt­net i en bun­ke och spa­ra till senare. Dra isär kyck­ling­en i strim­lor när den sval­nat till­räck­ligt för att han­te­ras.

4. Sätt till­ba­ka den tom­ma gry­tan på plat­tan. Lägg i hälf­ten av den hac­ka­de lö­ken, al­la to­mat­klyf­tor och bå­da

vit­löks­klyf­tor­na. Häll på cir­ka ½ li­ter vat­ten. Låt ko­ka upp på hög vär­me, sänk se­dan vär­men och låt sju­da i 5 mi­nu­ter. Häll av vatt­net. Låt lök- och to­mat­bland­ning­en sval­na.

5. Mixa lök- och to­mat­bland­ning­en med chi­pot­le­pas­ta, pap­rika­pul­ver, salt och vit­pep­par till en slät rö­ra.

6. Sätt gry­tan på plat­tan igen och het­ta upp ol­jan på me­del­hög vär­me. Ha i res­ten av den hac­ka­de lö­ken och låt frä­sa i 1 mi­nut. Till­sätt ock­så den strim­la­de kyck­ling­en och den mix­a­de rö­ran och låt allt frä­sa i yt­ter­li­ga­re 1 mi­nut. Slå på 1 ¼ dl av kok­vatt­net från kyck­ling­en. Sänk vär­men och låt allt putt­ra lång­samt i 15 mi­nu­ter.

7. Ser­ve­ring: Lägg sal­lad i bot­ten på din var­ma tor­til­la och se­dan en re­jäl sked med tinga-kyck­ling. Top­pa med rä­di­sor, röd­lök, grädd­fil och ost.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.