Nytt & ut­valt kul­tur

Söndag (Aftonbladet) - - Innehåll -

n 1) Har du för­fat­tar­dröm­mar? In­spi­re­ras av Skri­var­pod­den där kän­da för­fat­ta­re be­rät­tar om hur för­verk­li­ga­de sin bok. 2) Ta fram det på­bör­ja­de ma­nu­set i by­rå­lå­dan, lyss­na på Skriv en best­sel­ler och gå från idé till fär­digt ma­nus på ett läsår. 3) För­lags­pod­den ger ”and­ra si­dan”. Var­för ges vis­sa böc­ker ut och in­te and­ra?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.