Vinn kok­bok för ve­go-ny­bör­ja­re!

Söndag (Aftonbladet) - - Noterat -

Fun­de­rar du på att äta mer ve­ge­ta­riskt? El­ler kans­ke att ta ste­get fullt ut och bli ve­ge­ta­ri­an? I Ve­ge­ta­ri­an på rik

tigt?, av Ka­rin Tu­vell, får du en gui­de in till mer ve­ge­ta­riskt på me­nyn, svar på vad forsk­ning­en sä­ger om en grön kost, hur du får i dig al­la nä­rings­äm­nen och såklart en mas­sa smar­ri­ga re­cept.

Sön­dag har tre ex­em­plar vär­de 179 kr/st.

Sva­ra på frå­gan: Vad kal­las en ve­ge­ta­ri­an som även

äter me­je­ri­pro­duk­ter? Mej­la ditt svar till son­dags­tav­ling@­af­ton­bla­det. se

­el­ler skic­ka ett vy­kort till ­Af­ton­bla­det Sön­dag/ OTW, Box 3265, 103 65 Stock­holm. Märk mejl el­ler kort med ” Ve­ge­ta­ri­an” och glöm in­te att ange din adress och te­le­fon­num­mer.

Sva­ret vill vi ha se­nast den 19 september och ­vin­nar­na pre­sen­te­ras på Sön­dags ­Fa­ce­book. Even­tu­ell vinst­skatt be­ta­las av vin­na­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.