28

Söndag (Aftonbladet) - - Noterat - (LJ)

… pro­cent av svens­kar­nas dröm­bo­en­de lig­ger på lands­byg­den, det visar en un­der­sök­ning gjord av Kan­tar Si­fo. Näst po­pu­lä­rast är att bo i en mel­lanstor stad (20 pro­cent) och 13 pro­cent vill bo i stor­sta­den. I be­skriv­ning­en av dröm­bo­en­det vill de all­ra fles­ta, 48 pro­cent, ha en vil­la med sjö­tomt.

TT / G R E B M L HO SE AS H : to Fo

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.