1. Blan­da fär­ger!

Söndag (Aftonbladet) - - Må Bra -

”Välj från he­la färg­pa­let­ten! Gör du det får du i dig al­la möj­li­ga ty­per av an­tiox­i­dan­ter och and­ra bio­ak­ti­va äm­nen. Vis­sa an­tiox­i­dan­ter och es­sen­ti­el­la nä­rings­äm­nen kan bli farliga om vi äter för myc­ket av dem. Så ät dem i kom­bi­na­tion med myc­ket an­nat och i la­gom mängd.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.