1. ATHLETIC BILBAO

Silly Season Bibel - - Sport Krönika Brenning -

När Athletic köp­te ru­mä­nen Cristi­an Ga­nea den 15 ja­nu­a­ri var det förs­ta gång­en på 2,5 år klub­ben, som ba­ra har bas­kis­ka spelare i sin verk­sam­het, vär­va­de en spelare. När de se­dan tap­pa­de sin kanske mest in­tres­san­te ta­lang, mitt­bac­ken Ay­me­ric La­por­te, till Man­ches­ter Ci­ty såg möj­lig­he­ter­na att er­sät­ta 23-åring­en där­för små ut. Att de då lyc­ka­des gö­ra det med en lands­lags­me­ri­te­rad span­jor är im­po­ne­ra­de. Att de dess­utom stal ho­nom från ri­va­len Re­al So­ci­e­dad häp­nads­väc­kan­de. Ini­go Mar­ti­nez, ti­di­ga­re ja­gad av bland an­nat FC Bar­ce­lo­na, är på så sätt kanske he­la trans­fer­fönst­rets bäs­ta värv­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.