3. ARSENAL

Silly Season Bibel - - Sport Krönika Brenning -

Ha­de satt sig själv i en ex­tremt pre­kär si­tu­a­tion med si­na två bäs­ta spelare på ut­gå­en­de kon­trakt in­för ja­nu­a­ri. När vi nu no­te­rar feb­ru­a­ri i ka­len­dern har klub­ben vis­ser­li­gen tap­pat sin främs­te stjär­na i Alex­is Sán­chez men än­då lyc­kats spack­la ihop im­po­ne­ran­de sto­ra de­lar av det hå­let ef­ter ho­nom med Mesut Özils kon­trakts­för­läng­ning och re­kry­te­ring­ar­na av Hen­rich Mchitar­jan samt Pi­er­reE­me­rick Au­ba­mey­ang.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.