LI­VER­POOL

Silly Season Bibel - - Sport Krönika Brenning -

Vann drag­kam­pen med Man­ches­ter Ci­ty om Vir­gil van Dijk och ska själv­klart ap­plå­de­ras för det men när transferfönstret sam­man­fat­tas kan vi än­då in­te blun­da för att det in­ne­bar att Li­ver­pool tap­pa­de sin bäs­te spelare i Philip­pe Cou­tin­ho. På­ver­kan på star­tel­van kanske in­te blir så över­sval­lan­de un­der vå­ren med tan­ke på hur myc­ket van Dijk kan gö­ra för för­sva­ret men pre­stige­för­lus­ten vi­sar att Li­ver­pool fort­fa­ran­de är en klubb som tving­as säl­ja si­na ju­ve­ler. Va­let att lå­ta Da­ni­el Stur­ridge ja­ga sin VM-dröm på an­nat håll var be­und­rans­värt men kan ock­så bli kost­samt med ett oro­väc­kan­de ska­de­käns­ligt an­fall.

Di­ar­ra. Fo­to: AFP

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.