SLOG ZLA­TAN OCH ISAKS REKORD – TILL­SAM­MANS

182 000 000 kr

Silly Season Bibel - - Sport Krönika Brenning -

Midtjylland får nog ses som en av de störs­ta ­vin­nar­na i det här transferfönstret.

Visst, klub­ben blev av med mål­skyt­ten ­Alex­an­der Sör­loth, 22.

Men den dans­ka klub­ben be­lö­na­des med när­ma­re 182 mil­jo­ner kro­nor för sin an­fal­la­re när Crys­tal Pa­la­ce slog till un­der över­gångs­fönst­rets sista dag.

Där­med blev norr­man­nen den dy­ras­te skan­di­na­vis­ka spe­la­ren nå­gon­sin att läm­na en av de ­in­hems­ka ligor­na.

Sum­man är till och med hög­re än vad Ajax och Dort­mund be­ta­la­de för svensk­du­on Zla­tan Ibra­hi­mo­vic och Alex­an­der Isak till­sam­mans när de först läm­na­de Sve­ri­ge.

Roy Hodgson öpp­nar plån­bo­ken re­jält för Alex­an­der Sör­loth.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.