VAR 14 SEKUNDER SEN – NU ÄNT­LI­GEN KLAR

Silly Season Bibel - - Sport Krönika Brenning -

Det fanns värv­ning­ar som pas­se­ra­de li­te un­der ra­darn i ja­nu­a­ri.

Som Lei­ces­ter­värv­ning­en av Adri­en Sil­va.

Den por­tu­gi­sis­ke mitt­fäl­ta­ren vär­va­des fak­tiskt re­dan i som­ras, men då mis­sa­de Lei­ces­ter att re­gi­stre­ra spe­la­ren i tid.

14 sekunder för­sent fick Fi­fa in pap­per­na vil­ket slu­ta­de i att Sil­va in­te fick spe­la nå­gon fot­bolls alls un­der hös­ten.

Men så, i ja­nu­a­ri blev han änt­li­gen klar och har nu kun­na gö­ra de­but för ”The Fox­es”.

Och en kul de­talj i det he­la är att Sil­va till slut val­de num­mer 14 att spe­la i – sam­ma som det an­tal sekunder Lei­ces­ter var för­se­na­de i som­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.