PÅHITTIGT – RENA CHANSNINGAR VARVAS MED FÖREDETTINGAR

Sil­ly Se­a­son-be­tyg: 3

Silly Season Bibel - - Sport Krönika Brenning -

Sup­port­rar­nas ju­bel över San­ti Ca­zor­la, Isco, Nacho Mon­re­al, Jérémy Tou­la­lan och CL ekar in­te läng­re på La Ro­sa­le­da. I stäl­let skri­ker al­la Bo­que­ro­nes att den qa­ta­ris­ke äga­ren och shej­ken Ab­dul­lah Al Tha­ni ska dra åt fan­ders. Mála­ga an­no 2018 är en fe­ber­dröm. Ut­länds­ka äga­re be­ty­der ju in­te all­tid suc­cé. Tvärtom: Al Tha­ni har av­veck­lat al­la högt­fly­gan­de am­bi­tio­ner och misskött klub­ben likt en makt­ga­len de­spot som tap­pat grep­pet om verk­lig­he­ten. An­da­lu­se­ri­er­na par­ke­rar sist i La Li­ga, har gjort minst an­tal mål och är på väg att över­ges av si­na mest lo­ja­la sup­por­ter­klub­bar. Ny­för­vär­ven un­der vin­tern sig­na­le­rar de­spe­ra­tion sna­ra­re än sats­ning, men är väl för­sök till på­hit­ti­ga lös­ning­ar. Rena, men småro­li­ga chansningar (Ig­na­si Mi­quel, Brown Ideye, Isaac Suc­cess, Max­i­me Lesti­en­ne) varvas med föredettingar som i bäs­ta fall kan in­gju­ta li­te mod i trup­pen (Ma­nu­el Itur­ra, Samu). In­lå­na­de stri­kern Al­ber­to Bu­e­no är ett typex­em­pel på vad Wat­ford ta­git in: han bom­ba­de vis­ser­li­gen in 17 kas­sar för Rayo Val­leca­no 2014/14. Se­dan dess har Bu­e­no dock gjort två li­ga­mål på tre sä­song­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.