NY­FÖR­VÄR­VEN KAN IN­TE ENS RÄKNA MED ATT FÅ NÖTA BÄNK

Sil­ly Se­a­son-be­tyg: 2

Silly Season Bibel - - Sport Krönika Brenning -

Jo, det är klart att ut­tå­get ur Champions League var en stor miss­räk­ning, men kan Na­po­li ta hem li­gan fram­åt vår­kan­ten kom­mer allt det att va­ra glömt. Mau­ri­zio Sar­ri är in­te en trä­na­re som ro­te­rar myc­ket i la­get och det ser möj­li­gen li­te tunt ut bakom de 13-14 förs­ta spe­lar­na. Och ing­et av ny­för­vär­ven är av den klas­sen att de kan kon­kur­re­ra om en plats i star­tel­van. Knappt ens på bän­ken fak­tiskt. Men med en offensiv be­stå­en­de av spelare som Jor­gin­ho, Ham­sik, Cal­le­jon, Mer­tens och In­sig­ne så ska det kun­na gå bra än­då, och om en dryg må­nad är hös­tens hyl­la­de väns­ter­back Fa­ou­zi Ghou­lam re­do för spel igen. Man för­sök­te få loss Mat­teo Po­li­ta­no, lik­som ett fler­tal and­ra mer el­ler mind­re kän­da spelare un­der slu­tet av transferfönstret, men Sas­su­o­lo sa nej till bu­den på Po­li­ta­no.

SE­RIE A NA­PO­LI

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.