SVÅRSLA­GET, MEN SKUL­LE BE­HÖ­VA EN RENOD­LAD STRI­KER

Sil­ly Se­a­son-be­tyg: 2

Silly Season Bibel - - Sport Krönika Brenning -

För­ra sä­song­ens sto­ra fi­asko­lag i Bun­de­s­li­ga, Wolfs­burg, har in­te gjort nå­gon ka­non­höst – men har ta­git ett stort steg fram­åt. Den for­na stor­klub­ben är dock in­te där man vill va­ra, och man har in­te di­rekt vär­vat för att för­bätt­ra det. Re­na­to Stef­fen har häm­tats in från Ba­sel. En väl­digt bil­lig af­fär, vil­ket är ett plus i kanten, men ing­en spelare som får en att hö­ja på ögon­bry­nen. Den for­ne skyt­te­kung­en Ma­rio Gó­mez har skep­pats iväg till Stuttgart, och det var li­te på ti­den. Han har hun­nit bli 32 år gammal, satt med en hög lön och hans bäst fö­re-da­tum har pas­se­rat. Årets Wolfs­burg har in­te för­lo­rat sär­skilt många mat­cher – men vun­nit på tok för li­te. Det sak­nas spets och ma­jo­ri­te­ten av Wolfs­burgs mål har kom­mit via of­fen­si­va mitt­fäl­ta­re. Di­vock Ori­gi, som är in­lå­nad från Li­ver­pool, är ing­en na­tur­lig mål­skytt. Ad­mir Meh­me­di har vär­vats in från Bay­er Le­ver­ku­sen, men schwei­za­ren gjor­de ba­ra sju mål på 62 mat­cher där. Att in­te Wolfs­burg lyc­kats vär­va in en säk­ra­re mål­gö­ra­re får ses som ett stort miss­lyc­kan­de.

BUN­DE­S­LI­GA WOLFS­BURG

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.