LEI­CES­TER

Silly Season Bibel - - Sport Krönika Brenning -

Lyc­ka­des fäk­ta bort Man­ches­ter Ci­tys för­sök att vär­va Riy­ad Ma­h­rez men frå­gan är om det egent­li­gen var en så bra idé? La­get är fast i ing­en­mans­land i ta­bel­len och ha­de där­för ing­et de­spe­rat be­hov av Ma­h­rez för att nå en Champions League-plats. Nu ska de i stäl­let slut­fö­ra sä­song­en med en för­ban­nad nyc­kel­spe­la­re som väl knap­past åter­i­gen kan blå­sas på en flytt till som­ma­ren? Det känns som Lei­ces­ter ba­ra sköt upp för­lus­ten av 26-åring­en och fick ett nytt stort pro­blem som re­sul­tat av det be­slu­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.