BO­RUS­SIA DORT­MUND

Silly Season Bibel - - Sport Krönika Brenning -

Si­tu­a­tio­nen med Pi­er­re-Eme­rick Au­ba­mey­ang blev till sist ohåll­bar och re­sul­tat blev att Dort­mund tving­a­des säl­ja sin skyt­te­kung mitt i en re­kord­tät kamp om Champions League-plat­ser­na. Det­ta till ett pris som dess­utom de­fi­ni­tivt var läg­re än de från början ha­de hop­pats på. Kort­sik­ti­ga er­sät­ta­ren Michy Bats­hu­ayi får be­teck­nas som en chans­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.