RVP:S FI­NA HEM­KOMST

Silly Season Bibel - - Sport Krönika Brenning -

Det är nå­got fint i kar­riä­rer som av­slu­tas i sin barn­doms­klubb.

Ro­bin van Per­sie, 34, till­bring­a­de de­lar av sin ung­doms­kar­riär i Fey­e­no­ord.

Där­ef­ter har ne­der­län­da­ren haft en fin kar­riär med spel i bå­de Man­ches­ter Uni­ted och Arsenal in­nan han nu, 14 år ef­ter att han lämnat, åter­vänt till Rot­ter­dam­klub­ben igen.

In­te blev det hel­ler säm­re sce­ner se­dan van Per­sie i sam­band med pre­sen­ta­tio­nen spe­la­de fot­bollsten­nis till­sam­mans med ­so­nen Sha­que­el.

Ro­bin och so­nen Sha­que­el till­ba­ka i Rot­ter­dam. Fo­to: TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.