DRAMA I VATTENBRYNET

Sjökrig - - Innehåll - Mål­ning: Jan Pe­e­ters

Det os­mans­ka ri­ket var ett stort hot mot kris­ten­do­mens he­ge­mo­ni från det fjor­ton­de till det sjut­ton­de år­hund­ra­det. Ur­sprung­et till den os­mans­ka dy­nastin lig­ger i nord­väst­ra Ana­to­li­en och var stra­te­giskt väl­pla­ce­rat med tan­ke på an­fall mot det krist­na by­san­tis­ka im­pe­ri­et. De drog där­för till sig mus­lims­ka kri­ga­re som öns­ka­de he­ligt krig mot kris­ten­do­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.