EN UBÅTS UN­DER­GÅNG

Sjökrig - - Innehåll - Fo­to: NARA

Fu-185, en typ Ixc/40-ubåt, sänks av den ame­ri­kans­ka ma­ri­nen mitt på At­lan­ten den 25 au­gusti 1943. Ubå­ten an­fölls av stört­bom­ba­re av ty­pen Tbf-aveng­er från eskort­han­gar­far­ty­get USS Co­re. 36 ur manskapet över­lev­de me­dan 43 drunk­na­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.