FOLKFYLLT HANGARFARTYG

Sjökrig - - Innehåll - Fo­to: U.S. Na­vy

U.S. Na­vys tunga hangarfartyg USS En­ter­pri­se an­kom­mer Pearl Har­bor den 26 maj 1942. Far­ty­get har pre­cis del­ta­git i sla­get i Ko­rall­ha­vet och ska in­om kort till­ba­ka i strid – nu i sla­get vid Mid­way. Även här kla­ra­des sig USS En­ter­pri­se oskadd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.