Ver­nis­sage stun­dar på Kum­mel­hol­men

SkärholmenDirekt - - NYHETER -

Vår­bergs eg­na konst­gal­le­ri Kum­mel­hol­men har ver­nis­sage för ut­ställ­ning­en Noll­me­ri­di­an Kum­mel­hol­men på lör­dag.

Ut­ställ­ning­en är en del av det nor­dis­ka sam­ar­bets­pro­jek­tet ”Trans­pa­rence Re­sistan­ce - Hid­den in Plain Sight” där fem­ton konst­nä­rer gör plats­spe­ci­fi­ka ar­be­ten och un­der­sök­ning­ar. I Vår­berg har de ut­gått från om­rå­det kring den gam­la pann­cen­tra­len Kum­mel­hol­men.

Ver­nis­sa­get sker kloc­kan 13-18 på lör­dag. Där­ef­ter kan du se ut­ställ­ning­en lör­da­gar och sön­da­gar, kloc­kan 13-17, med fritt in­trä­de, fram till den 27 maj.

FO­TO: SVARTJORD

VER­NIS­SAGE. På lör­dag öpp­nar Kum­mel­hol­men por­tar­na för en ny ut­ställ­ning i Vår­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.