Ny låt om för­äld­rar­nas sorg

SkärholmenDirekt - - SÖDRA SIDAN -

KiD-S.L.A.P bör­ja­de sin kamp mot ga­tu­vål­det för­ra året med lå­ten ”En ef­ter en” som släpp­tes ef­ter att en 20-årig man från Se­gel­torp bli­vit skju­ten till döds.

I da­gar­na skri­ver han näs­ta ka­pi­tel till­sam­mans med Fle­mings­bergs­rap­pa­ren Ke­vin ”KD’s” Fat­tah. I lå­ten ”Gö­ra dig stolt” hed­rar de för­äld­rar­na som för­lo­rat ett barn till våldet.

FO­TO: FUCK VÅLDET

SORG. Car­ro Si­ni­sa­lo har ka­na­li­se­rat sor­gen ef­ter sin dö­da son in i ar­be­tet mot ga­tu­vål­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.