Skär­hol­men tar plats på Al­me­da­len

SkärholmenDirekt - - NYHETER -

För­e­ning­en 127: s Rös­ter räk­nas har till­de­lat så­rets Al­med alen sti­pen­di­um av kom­mu­ni­ka­tions­by­rån G re­atn ess PR. För­e­ning­en, som job­bar­för att flers­ka rös­ta i va­let, är en in­spi­ra­tion för and­ra, en­ligt mo­ti­ve­ring­en.

För 127:s Rös­ter räk­nas blir det förs­ta gång­en de be­sö­ker Al­me­da­len.

– Det känns helt fan­tas­tiskt! Vi är gla­da över att vårt ar­be­te upp­märk­sam­mas och ser det­ta som en stor chans att fort­sät­ta spri­da vårt bud­skap även ut­an­för Skär­hol­men. Vi job­bar främst lo­kalt men vi vill att vårt ar­be­te ska in­spi­re­ra and­ra or­ga­ni­sa­tio­ner och kom­mu­ner att en­ga­ge­ra sig i att öka val­del­ta­gan­det, sä­ger Lei­la Trul­sen, pro­jekt­le­da­re, i ett press­med­de­lan­de.

TILL GOTLAND. Ado­nay E Ki­da­ne och Amal Ali Has­san är va­lam­bas­sa­dö­rer i 127:s Rös­ter räk­nas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.