För­slag: Bygg mur mot le­kan­de barn

SkärholmenDirekt - - NYHETER -

Som­mar och sol in­ne­bär ock­så le­kan­de barn ut­om­hus. Och med det föl­jer kanske ett och an­nat skrik el­ler gla­da rop. Det har en bo­en­de i Sät­ra re­a­ge­rat på.

Personen bor nä­ra Sätra­dals­par­ken och i ett med­bor­gar­för­slag till stads­de­len fö­re­slår hen att ett bul­ler­skydd ska sät­tas upp mel­lan par­ken och bo­stä­der­na när­mast.

”Bar­nen har ro­ligt och skri­ker högt. Det är be­svär­ligt för oss som bor nä­ra par­ken”, skri­ver hen i för­sla­get.

Frå­gan kom­mer nu ut­re­das av stads­de­len.

VÄSNAS. Bo­en­de vill ha ljud­dämp­ning mot när­lig­gan­de lek­park.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.