Få barn från Skär­hol­men sökte kol­lo

SkärholmenDirekt - - NYHETER -

Ba­ra 3,3 pro­cent av bar­nen i Skär­hol­men sökte en som­mar­kol­loplats i år, rap­por­te­rar P4 Stock­holm.

Det är en av de lägs­ta siff­ror­na i Stock­holm, ba­ra i stads­de­len Rin­ke­by-Kis­ta var siff­ran läg­re.

I Skarpnäck sökte flest, 12,7 pro­cent av bar­nen. Lei­la Ab­di Is­haq, ord­fö­ran­de i So­ma­lis­ka För­äld­rars fo­rum i Skär­hol­men, sä­ger att många hon träf­far hell­re skul­le vil­ja ha ett kol­lo för he­la fa­mil­jen.

– De här för­äld­rar­na vet in­te vad det in­ne­bär att släp­pa iväg si­na barn med per­so­ner man just har träf­fat, sä­ger hon till P4 Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.