Täv­lar om mar­kan­vis­ning

SkärholmenDirekt - - SKÄRHOLMEN -

Fram till den 31 au­gusti kan byg­ge­men­ska­per läm­na in en in­tres­se­an­mä­lan för att del­ta i en mark an­vis­nings­täv­ling, där de bland an­nat be­skri­ver vad de vill byg­ga, vil­ka kom­pe­ten­ser de har och hur det he­la ska fi­nan­sie­ras. Den byg­ge­men­skap som bäst upp­fyl­ler sta­dens krav kom­mer få en mar­kan­vis­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.