Parkour för hun­dar?

SkärholmenDirekt - - SKÄRHOLMEN -

Ak­ti­vi­te­ten går ut på att hun­dar får trä­na sin ba­lans och stär­ka sin eg­na kropps­med­ve­ten­het.

Det här övas ge­nom att hun­dar­na får ba­lan­se­ra på ste­nar, bän­kar och kul­lar med me­ra. Mänsk­lig parkour i mind­re form, med and­ra ord.

Se­lar an­vänds istäl­let för flex­i­kop­pel för att hun­dar­na ska kän­na en stör­re fri­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.