Två nya för­sko­lor på gång i Vår­berg

SkärholmenDirekt - - NYHETER -

Två nya för­sko­lor med åt­ta av­del­ning var­de­ra pla­ne­ras i Skär­hol­men och Vår­berg. Den ena ska er­sät­ta för­sko­lan Ek­holms­vä­gen 133 som för­stör­des av en brand i ju­li för­ra året och bygg­start be­räk­nas till 2020.

Den and­ra för­sko­lan fö­reslås vid Svan­holms­vä­gen, i när­he­ten av Vår­bergs sjuk­hem. För den är pla­nen för bygg­start år 2028.

Näs­ta vec­ka vän­tas ex­plo­a­te­rings­nämn­den fat­ta be­slut om mar­kan­vis­ning för dem. I sam­ma ve­va kan be­slut om mar­kan­vis­ning för en ny F-9-sko­la med plats för 1000 ele­ver, vid Vår­bergs IP, tas.

FO­TO: CLAU­DIO BRI­TOS

REVS. I feb­ru­a­ri bör­ja­de riv­ning­en av den brand­ska­da­de för­sko­lan Ek­holms­vä­gen 133.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.