Ja, men skill­na­den mel­lan sko­lor bör­jar mins­ka, Skär­hol­men vi­sar go­da re­sul­tat.

SkärholmenDirekt - - NYHETER -

Cla­ra Lind­blom (V), äld­re- och per­so­nal­bor­gar­råd i Stock­holm, sva­rar på DN:s på­stå­en­de att det rögrön­ro­sa sty­ret miss­lyc­kats med att stop­pa seg­re­ga­tio­nen. ”Det finns po­si­ti­va ten­den­ser, men seg­re­ga­tio­nen är ju en jät­tes­tor frå­ga som du in­te lö­ser på fy­ra år”, fort­sät­ter hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.