Renovering av par­ke­rings­hu­set

SkärholmenDirekt - - SKÄRHOLMEN -

Re­no­ve­ring­en star­ta­de i vec­kan och kom­mer att på­gå fram till den 30 ok­to­ber 2018.

I mars 2019 kom­mer re­no­ve­ring­en att åter­upp­tas.

Hö­ger kör­fält i väst mot Vår­bergs­vä­gen kom­mer att va­ra av­sängd.

Un­ge­fär en ti­on­del av par­ke­rings­plat­ser­na kom­mer att för­svin­na un­der re­no­ve­ring­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.