Aleph Tav

SkärholmenDirekt - - SÖDRA SIDAN -

Rap­pa­ren Alef ”Aleph Tav” Are­ga är från Eri­trea och kom till Sve­ri­ge och Sko­gås 2007. Se­dan ett par år bor han i väs­te­rort, men job­bar fort­fa­ran­de med Hud­ding­eung­do­mar på fri­tids­går­den i Se­gel­torp.

För­ra året gav han sig in i kam­pen mot ga­tu­vål­det till­sam­mans med kol­le­gan Da­ni­il ”KiD-S.L.A.P” To­mas och lå­ten ”En ef­ter en”.

Till­sam­mans dri­ver de nu skiv­bo­la­get BMT-Entertainment.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.