Nu får du bö­ter di­rekt för ratt­surf

SkärholmenDirekt - - NYHETER -

I feb­ru­a­ri bör­ja­de den nya la­gen som för­bju­der fö­ra­re att sms:a, mo­bil­sur­fa el­ler pra­ta i te­le­fon ut­an hands­free när man kör bil att gäl­la. Nu har po­li­sen fått klar­tec­ken på att böt­fäl­la på plats en­ligt Stock­holmspo­li­sens tra­fik­si­da på Fa­ce­book.

Ti­di­ga­re har de som er­tap­pats med ex­em­pel­vis ratt­surf fått kal­lats till tings­rätt och dö­mas för brot­tet en­ligt po­li­sen. Men nu är det slut med det. Från och med idag, 1 ok­to­ber, vän­tar istäl­let 1 500 spänn i bö­ter di­rekt och en an­märk­ning i be­last­nings­re­gist­ret en­ligt po­li­sen. Kör­kor­ten kan ock­så dras in.

”Pre­cis som ti­di­ga­re kan dock fort­fa­ran­de ditt kör­kort kom­ma att åter­kal­las el­ler så gör du det smar­tas­te va­let och strun­tar helt i te­le­fo­nen till för­mån för en säk­ra­re kör­ning” upp­ma­nar po­li­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.