No­mi­ne­ra årets eldsjäl på rö­da lin­jen

SkärholmenDirekt - - NYHETER -

Din grym­ma gran­ne som spri­der bra stäm­ning i om­rå­det? Fot­bollsträ­na­ren i lo­ka­la la­get el­ler lä­ra­ren som får al­la barn att äls­ka mat­te? Vem blir årets eldsjäl på rö­da lin­jen 2018? Fem­ton no­mi­ne­ring­ar har re­dan kom­mit in till täv­ling­en som Bot­kyr­ka­Di­rekt ord­nar till­sam­mans med sys­ter­tid­ning­ar­na Hud­dinge- och Skär­hol­menDi­rekt och Mitt127. Ata­kan Ka­ra, pro­jekt­le­da­re på Mitt127, tyc­ker att årets no­mi­ne­ring­ar är än­nu mer ge­nom­tänk­ta än ti­di­ga­re.

– Det känns rik­tigt ro­ligt att det bör­jar tril­la in no­mi­ne­ring­ar nu men tror och vet att det finns många fler eldsjä­lar i vå­ra om­rå­den som för­tjä­nar att upp­märk­sam­mas, så jag vän­tar mig många fler, sä­ger han.

Till och med 14 ok­to­ber kan du no­mi­ne­ra din eldsjäl på: mitt127.se/arets-eldsjal-2018.

NO­MI­NE­RA! Ata­kan Ka­ra, pro­jekt­le­da­re på Mitt127, som ar­ran­ge­rar Årets eldsjäl på rö­da lin­jen till­sam­mans med tid­ning­en vill se fler no­mi­ne­ring­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.