Svensk-Pa­les­tins­ka är se­ri­ens bäst spe­lan­de lag (kons­tigt vo­re det an­nars med den trup­pen).

SkärholmenDirekt - - NYHETER -

Pap­pas Poj­kar FF må ha för­lo­rat mot Svensk-Pa­les­tins­ka FF med 2– 1, men de pas­sar än­då på att gra­tu­le­ra Sätra­la­get till den för­vän­ta­de upp­gång­en i di­vi­sion 5. Läs mer på si­dan 8.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.