Det var all­tid sam­ma män­ni­skor som kom till tals, po­li­sen, pat­ri­ar­ker, kri­mi­no­lo­ger. All­tid män.

SkärholmenDirekt - - STOCKHOLM -

Alex­an­dra Pa­sca­li­dou, för­fat­ta­re till bo­ken Mam­mor­na, om för­or­tens mam­mor. Den 15 ok­to­ber kom­mer hon till Skär­hol­men för ett sam­tal om bo­ken, läs mer i näs­ta num­mer av Skär­hol­menDi­rekt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.