Så många fick gym­na­sie­be­hö­rig­het

SkärholmenDirekt - - NYHETER -

Så stor an­del av ele­ver­na var be­hö­ri­ga till minst yr­kes­före­re­dan­de gym­na­sie­pro­gram. Siff­ran för läså­ret 16/17 i pa­ren­tes.

Slätt­gårds­sko­lan: ~100 (76,4) Bredängs­sko­lan: 80 (80) Sätra­sko­lan: 78 (86,4) Lill­holms­sko­lan: 81,8 (77,2)

Väs­ter­holms fri­sko­la: 74,2 (78,7) In­ter­na­tio­nel­la eng­els­ka sko­lan i Skärholmen: 100 (100) Stock­holm stad: 88,8 (86,9)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.