Sko­lor­na som vän­tas ta med sig ett un­der­skott in i 2019

SkärholmenDirekt - - STOCKHOLM -

Sö­derort Aspud­den sko­la – Bro­torp sko­lor 2 mil­jo­ner kro­nor Lill­holm/Ek­holms­sko­lan 2,4 mil­jo­ner kro­nor Ny­bo­hovs­sko­lan 163 000 kro­nor Slätt­gårds­sko­lan 584 000 kro­nor Sol­ber­ga­sko­lan (in­kl Bro­sko­lan/Moc­ka­si­nen) 157 000 kro­nor Sätra­sko­lan 614 000 kro­nor Årsta­dals­sko­lan 1,7 mil­jo­ner kro­nor KÄL­LA: Ut­bild­nings­för­valt­ning­en

In­ners­tan Hed­vig Ele­o­no­ra sko­la 147 000 kro­nor Klas­torp – Es­singe sko­lor 2,8 mil­jo­ner kro­nor Lil­la Adolf Fred­riks sko­la 1,7 mil­jo­ner kro­nor Rå­lamb­s­hovs­sko­lan 1,1 mil­jo­ner kro­nor Åsö Grund­sko­la 631 000 kro­nor

Västerort Blac­ke­bergs­sko­lan 1,5 mil­jo­ner kro­nor Hög­lands­sko­lan 1,5 mil­jo­ner kro­nor Kn­ut­by­sko­lan 2,4 mil­jo­ner kro­nor Nor­ra Äng­by sko­lor 2,9 mil­jo­ner kro­nor Rin­ke­by­sko­lan 797 000 kro­nor Söd­ra Äng­by sko­la 124 000 kro­nor Ålstens­sko­lan 389 000 kro­nor

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.