Norr­sken

SkärholmenDirekt - - SÖDRA SIDAN - KÄL­LA: Rymd­sty­rel­sen

Norr­sken, el­ler au­rora bo­re­a­lis, kan of­tast ses när­mast jor­dens po­ler som ett grönt, rött el­ler blått sken i him­len, i form av dra­pe­ri­er, bå­gar el­ler strå­lar.

Det upp­står när so­len får ut­brott och kas­tar ut sol­vin­dar med lad­da­de par­tik­lar mot jor­den. När par­tik­lar­na träf­far jor­dens at­mo­sfär kroc­kar de med ato­mer och mo­le­ky­ler som finns där och styrs mot po­ler­na av jor­dens mag­net­fält.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.