Stock­holm | Jo­han­nes­dal Vårudds­ring­en 119A

SkärholmenDirekt - - SÖDRA SIDAN -

Väl­kom­na till den­na ar­ki­tektri­ta­de tre­plans­vil­la om he­la 315 kvm, med fri­köpt träd­gårds­tomt i ut­märkt sö­der­läge. Hu­set är i ut­märkt ori­gi­nal­skick och an­das 70tal. Ge­nom­gå­en­de par­kett­golv och lis­ter i Ek. Grön och vit mar­mor i föns­ter­bän­kar och fram­för öp­pen spis. 20 kvm kök med skåp av fransk val­nöt och hyl­lor av hård­lac­ke­rad röd­bok. Ge­ne­röst var­dags­rum om he­la 40 kvm med föns­ter i fler vä­der­streck. 20 kvm bal­kong i ut­märk sö­der­läge. Char­mig gil­lestu­ga med öp­pen spis för op­ti­mal mys­fak­tor. Åt­ta rum och kök, varv fem sov­rum, vil­ket kan bli be­tyd­ligt fler om man öns­kar. Hel­kak­lat bad­rum. Tvätt­stu­ga med dusch och ba­stu. Vinds­plan med öp­pet säll­skaps­rum om 50 kvm. Ga­rage som nås ut­an att be­hö­va läm­na hu­set. Villa­fi­ber är in­dra­gen. Hu­set är per­fekt för den stör­re fa­mil­jen, samt för er som gil­lar sto­ra till­ställ­ning­ar med där gäst­lis­tan är obe­grän­sad. Mis­sa in­te den­na uni­ka vil­la i at­trak­ti­va Jo­han­nes­dal!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.