Brå­da da­gar för fo­to­gra­fer

SkärholmenDirekt - - HEJ SKÄRHOLMEN -

■■ Hös­tens ma­ka­lö­sa fär­g­ex­plo­sion gör det in­te helt lätt för al­la som vill hin­na för­e­vi­ga allt in­nan det över­går till grå och kall tristess. Skic­ka di­na höst­bil­der till oss på skar­hol­men@di­rekt­press.se, el­ler tag­ga oss på Instagram!

FOTO: RASMUS PANAGIOTIS COLUMBUS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.