Sät­ra SK lan­da­de på andra­plat­sen

SkärholmenDirekt - - NYHETER -

Eli­tet­tan var nä­ra för Sät­ra SK:s se­ni­or­lag i år. I la­gets fjär­de sä­song i di­vi­sion 1 vann de 17 av sä­song­ens 22 mat­cher. Men slu­ta­de tvåa, ba­ra fy­ra po­äng un­der se­ri­e­vin­na­ren IF Brom­ma­poj­kar­na, som knep kval­plat­sen till Eli­tet­tan.

La­get är än­då nöj­da över sin pre­sta­tion och med­de­lar på sin Fa­ce­book att nu är det kval­plats till Eli­tet­tan 2019 som gäl­ler. När vi häl­sa­de på la­get i ju­ni för­kla­ra­de de si­na fram­gång­ar med hårt slit, tillit – och att trä­na la­gom myc­ket.

– Många i vår di­vi­sion har kanske fy­ra el­ler fem trä­ning­ar i vec­kan. Vi har ba­ra tre, och det gör att vi be­hål­ler mo­ti­va­tio­nen bätt­re, sa Til­da Carls­son, assisterande lag­kap­ten, då.

FOTO: CLAUDIO BRITOS

VÄN­NER. Många av spe­lar­na i la­get är vän­ner se­dan ti­di­ga­re. Nå­gon har bör­jat i la­get och sen drar den med sig kom­pi­sar­na till Sät­ra SK, be­rät­ta­de spe­lar­na när vi träf­fa­de dem i ju­ni.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.