Rad­hus­länga brann i Sät­ra:

SkärholmenDirekt - - STOCKHOLM -

Fle­ra av rad­hu­sen på Al­sätra­vä­gen har fått ut­rym­mas ef­ter att en brand bru­tit ut i ett av rad­hu­sen. Det har va­rit en kraf­tig brand som gått upp i vin­den på hu­set.

Det var kring 11- ti­den i mån­dags för­mid­dag som en brand bröt ut i ett rad­hus på Al­sätra­vä­gen i Sät­ra.

– Det är sex rad­hus som sit­ter ihop i en länga och bran­den bröt ut i det and­ra hu­set från väns­ter. Det har va­rit en kraf­tig brand som gått upp i vin­den på hu­set, men nu ska den va­ra ned­sla­gen, sa Hans Eriks­son, led- nings­o­pe­ra­tör på Stor­stock­holms brand­för­svar.

Samt­li­ga rad­hus i läng­an har fått ut­rym­mas. Det finns inga upp­gif­ter om att per­so­ner kom­mit till ska­da i bran­den.

– Vi job­bar nu in­ten­sivt för att för­hind­ra sprid­ning­en till öv­ri­ga lä­gen­he­ter, sa Hans Eriks­son.

Un­der för­mid­da­gen var ett 40- tal brand­män på plats och brand­för­sva­ret räk­na­de med att be­hö­va job­ba där i åt­minsto­ne fy­ra tim­mar till.

Vad bran­den be­ror på var un­der mån­da­gen oklart.

– Det är för ti­digt att sä­ga hur stora ska­dor­na är på hu­set där bran­den upp­stod, men ef­tersom den gått upp i vin­den kom­mer det tro­ligt­vis att va­ra väl­digt svårt att bo där, sä­ger Hans Eriks­son.

FOTO: CLAUDIO BRITOS

I MÅN­DAGS. Ett 40-tal brand­män har ar­be­tat med släck­nings­ar­be­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.