Det här hän­der på höst­lo­vet

SkärholmenDirekt - - NYHETER -

Näs­ta vec­ka är det höst­lov för Skär­hol­mens ele­ver. Och det hän­der en hel del, för den som in­te har pla­ner.

Skär­hol­mens bib­li­o­tek styr en rys­lig ons­dag, med hög­läs­ning av spök­histo­ri­er och spök­verk­stad. På Bredängs­bibb­lan Punkt17 blir det bå­de tv-spel med skräck­te­ma, skräck­film och troll­karls­be­sök un­der vec­kan.

På Skär­hol­mens sim­hall kan al­la mel­lan 12 och 19 år tes­ta på grupp­trä­ning gra­tis i vec­kan, bå­de i vatt­net och på land.

Även Frys­hu­sets fri­tids­går­dar ar­ran­ge­rar fle­ra ak­ti­vi­te­ter un­der vec­kan, bland an­nat Hal­lo­ween­pys­sel och fes­ter, dansworks­hops och bas­ket­tur­ne­ring­ar. Läs mer på skar­hol­men.frys­hu­set.se.

FOTO: MOSTPHOTOS

BUS EL­LER GO­DIS. Många av höst­lovs­ak­ti­vi­te­ter­na i 127-om­rå­det har Halloween som te­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.