UR NOMINERINGEN

SkärholmenDirekt - - RÖDA LINJENS ELDSJÄL -

Ori­a­na har all­tid fun­nits som ett stöd och tröst för ung­do­mar­na. Hon har all­tid gett tid till de som be­hövt det och va­rit en som man kan bol­la idéer med. Nå­got som är ex­tra spe­ci­ellt med Ori­a­na är att hon är rak och att hon all­tid ta­lar san­ning. Även fast man ibland som ung­dom in­te all­tid ve­lat hö­ra san­ning­en så har hon på ett bra sätt fram­fört den. Det Ori­a­na har gjort för de yng­re och de äld­re i al­la år kom­mer all­tid att ha en stor plats i mång­as hjär­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.