5 steg till fram­ti­den

SkärholmenDirekt - - ÅSIKT & DEBATT -

1. 2. 3.

Hög au­to­ma­ti­se­ring. Bi­len kan kö­ra själv vis­sa sträc­kor me­dan fö­ra­ren gör an­nat.

5. Full au­to­ma­ti­se­ring, helt fö­rar­löst. Bi­len kla­rar sig själv.

I dags­lä­get be­fin­ner vi oss i steg num­mer 2, men det på­går även för­söks­verk­sam­het som be­fin­ner sig i steg 4.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.